Vlci v rouše beránčím

Dlouho jste žila bez víry, protože žádná víra vás doposud nepřesvědčila o pravosti svého učení. Všechno to byl jen sebeklam pod rouškou kořistnictví. Pár oveček a jejich pastýř vlk, nic jiného jste za tím neviděla, obzvláště v naší křesťanské kultuře. Copak byste mohla věřit učení, které si zkorumpovaná církev upravila sobě na míru tak, aby jí dav byl poslušný na slovo a aby pár vyvolených tylo z cizího bohatství? To těžko, ještě štěstí, že bydlíte v zemi, která je dostatečně sekulární na to, abyste se něčemu takovému musela podřizovat. Žádné modloslužebnictví si vás v životě nekoupí.

Najít svůj smysl

Ale nedávno jste zjistila, že bez víry je život neskutečně prázdný. Člověk celý svůj život podvědomě hledá onen pověstný světlý bod na konci tunelu, ke kterému by se mohl vypravit vstříc, který dá smysl jeho existenci a odpoví mu na jeho otázky o smyslu života. Takže jste pátrala tak dlouho, až jste nalezla skutečnou pravdu. Nyní víte, kam to všechno spěje a v co se každý na konci rozplyne. Bohyně Kálí nás všechny k sobě postupně zve, aby nám zjevila skutečnou pravdu a dopřála nám věčný odpočinek ve splynutí s harmonií nekonečna.

Ohodnoťte příspěvek